Aktuellt 2019
Byafton på Trettondagsafton i bystugan lördagen den 5 januari 2019 kl 18.00, se affisch!


Bystämma med Ullvi byamän, Trettondagen den 6 januari 2018 kl 14.00, se bif kallelse med bilagor.


2019-01-31
KALLELSE till årsmöten i byföreningarna; Ullvi byalag, Byggnadsföreningen Hildur och Ullvi Kyrkbåtsroddare, se anslag!


2019-04-30
Valborgsfirande i bystuganmed slutdragning i Ullvi Bylotteri 2018-2019 kl 18.00, ärtsoppa ca 18.45. Majbrasa på Nyåker med efterföljande eftersläckning i bystugan


2019-05-04
Städdag i och kring bystugan med start kl 10.00


2019-05-30
Gökotta vid Slogboden på Nyåker med start kl 07.30

Äldre meddelanden hittar du i Anslagsarkivet

Uppdaterad 2019-04-06